parallax background

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

1994 yılı itibariyle faaliyet göstermeye başlayan AkceART Otomatik Kapı Sistemleri kurulduğu günden bu güne değin hedeflerini bir bir gerçekleştirme noktasında sadece Erzurum'da değil tüm Doğu Anadolu'da başarılı olmuş, iş hacmi ve kalitesiyle temayüz etmiş, yüksek standartlarıyla seçkin şahıs ve kurumların biricik tercihi haline gelmiştir. Doğu Anadolu'nun özellikle de Erzurum'un hemen her yerinde firmamıza ait ürünlerle karşılaşılabilir olması; yapmış olduğumuz işin tercih edilebilirlik vasfının ne denli büyük olduğunun açık bir göstergesidir.


Saygılarımla


Hayrettin CEBENAY

%100 Müşteri memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz.

parallax background

KALİTE POLİTİKAMIZ


Otomatik Kapı Sistemleri konusunda müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretim yapan ve hizmet veren firmamız; Uluslararası standartları, yasal mevzuatlara ve müşteri şartnamelerine uymayı, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, Kaliteyi sürekli kılarak ürünlerin zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı, müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını, Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı, Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı, Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı, Çevre dostu üretim anlayışıyla satış öncesi ve sonrası hizmeti ilke kabul eden Akceart ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI'nın gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhütte bulunmaktadır.